Menu

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

15 - 10
2020
Żeglarze z symulatorem

Nowa poziom szkolenia żeglarzy w CEEiRJ

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Nabór do bursy 2020/21

Uczniowie, rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, które chciałyby zamieszkać w Bursie Szkolnej Nr 2 w Szczecinku prosimy o wypełnienie i złożenie do sekretariatu Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku deklaracji przyjęcia do bursy (druk w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia b.r. - ze względu na zmiany terminów rekrutacji wynikające z § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie.

 

W związku z sytuacją zagrożenia wirusem COVID-19 prosimy o składanie deklaracji w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@eco.szczecinek.pl.

 

Z załączeniu Uchwała Rady Powiatu w Szczecinku, dotycząca kryteriów rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 2 w Szczecinku oraz oświadczenia do wniosku o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok 2020/2021.

 

Jednocześnie informujemy, iż Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku działa w dwóch lokalizacjach: przy ul. Mickiewicza 2 oraz ul. Wiatraczna 1. Osoby, które w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety będą przyjmowane do pomieszczeń bursy funkcjonujących na ul. Wiatracznej.

 

Decyzję o przyjęciu uczniów do Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinku podejmie Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku.

 

O wynikach rekrutacji każda z osób składających deklarację zostanie poinformowana indywidualnie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem CEEiRJ, pod nr.: 94 712 88 00.

 

UWAGA

Wychowanków, którzy chcą kontynuować pobyt w Bursie Szkolnej nr 2 w Szczecinku w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o wypełnienie deklaracji pobytu (dostępna niżej) i odesłanie jej w wersji elektronicznej na adres sekretariat@eco.szczecinek.pl

 

 

DO POBRANIA:

 

 

 

sponsorzy / partnerzy