Menu

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

11 - 03
2020
CEEiRJ zamknięte, jesteśmy na FB

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Nabór do bursy

Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku ogłasza nabór do Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinku.

Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku dysponuje 16 wolnymi miejscami.

 

W przypadku większej ilości złożonych deklaracji niż miejsc w bursie pierwszeństwo w zakwaterowaniu będą mieć osoby spełniające następujące kryteria:

  1. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku;
  2. uczniowie mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły nie jest możliwy lub utrudniony - decyduje odległość od miejsca zamieszkania do szkoły;
  3. uczniowie z rodzin wielodzietnych, dzieci samotnych matek lub ojców i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych;
  4. uczniowie, którzy rozpoczynają w roku szkolnym 2018/2019 naukę w I klasie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku;
  5. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 oprócz nauki i zajęć pozalekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku będą uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne do innych placówek - takim rodzajem zajęć mogą być np. zajęcia w Szkole Muzycznej w Szczecinku.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wypełnić załączoną poniżej deklarację i złożyć ją w sekretariacie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku (adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia b.r.

 

Decyzję o przyjęciu uczniów do Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinku podejmie Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku w terminie do dnia 22 sierpnia b.r.

 

O wynikach rekrutacji każda z osób składających deklarację zostanie poinformowana indywidualnie. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem CEEiRJ, pod nr.: 94 712 88 00.

 

 

DO POBRANIA:

 

 

 

sponsorzy / partnerzy