Menu

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

15 - 10
2020
Żeglarze z symulatorem

Nowa poziom szkolenia żeglarzy w CEEiRJ

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Piąty projekt z dofinansowaniem!

W całej masie złych informacji, które nas teraz otaczają praktycznie na każdym kroku, otrzymaliśmy jakże pozytywną informację - Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał CEEiRJ w Szczecinku dofinansowanie w wysokości 66 375 zł na realizację projektu pn.: "Człowiek - jego miejsce i rola w środowisku - edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku - edycja 2020".

 

Projekt zakłada realizację następujących działań:

1. Realizacja akwarystycznych warsztatów edukacyjnych - "Akwarystyka dla każdego" - przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej - wykład, zakładanie akwarium, zakup 5 sztuk zestawów akwarystycznych (pomocy dydaktycznych), które staną się własnością CEEiRJ.

2. Wyjazd około 3 grup uczniów po 45 osób na zajęcia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego - w wyjazdach wezmą udział uczniowie powiatowych szkół ponadpodstawowych.

3. Organizacja w CEEiRJ trzech konferencji tematycznych:

  • "RevitaLife 2020" - zgłębiającej tematykę metod rewitalizacji wód,
  • "Wpływ kormoranów na ekosystem zbiorników wodnych" - zgłębiającej tematykę wpływu kormoranów na ekosystem zbiorników wodnych,
  • "Zmiany klimatu - przyczyny, skutek, konsekwencje" - zgłębiającej tematykę przyczyn, skutków oraz konsekwencji zmian klimatu w otaczającym nas świecie.

4. Wynajem wystawy interaktywnej "Złap Oddech", która będzie prezentowana w CEEiRJ do końca roku.

5. Zakup materiałów i sprzętu do wykonania formikarium - założenie kolonii mrówek, która będzie wykorzystywana podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą mającymi na celu podniesienie ich świadomości ekologicznej, pokazanie różnic w budowie organizmów żywych i zasad funkcjonowania ekosystemów.

6. Zakup namiotu ekspozycyjnego o wymiarach 3 x 3 m wraz z systemem przenośnych, składanych stojaków na ulotki oraz 2 flag reklamowych. Ww. sprzęt zostanie oznakowany logiem i opisem CEEiRJ i będzie wykorzystywany podczas imprez plenerowych, w których uczestniczą pracownicy naszej placówki.

7. Zakup materiałów, opracowanie i druk publikacji pokazującej podwodne życie zbiorników wodnych, publikacja zostanie wydrukowana w liczbie 1000 egzemplarzy i ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej osób odwiedzających CEEiRJ. W publikacji tej znajdą się zdjęcia zrobione organizmom żyjącym w naturalnych zbiornikach lub akwariach pokazujące różnicę w ich budowie. Zdjęcia te zostaną opatrzone krótkim opisem z podaniem nazwy gatunkowej oraz podstawowych informacji pokazujących tryb życia oraz miejsce występowania.

 

Jest to już piąty projekt jaki będziemy realizować w CEEiRJ, wykorzystując środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dziękujemy za wsparcie!

 

 

sponsorzy / partnerzy