Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

05 - 05
2021
Wiosna, czas na kleszcze!

Ciekawy artykuł dr Marty Hajdul-Marwicz

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Ostatnia szansa z ERASMUSem

 

Ostatnia szansa - zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń

 

W październiku 2016 r. szczecineckie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior gościło grupę uczniów Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gryficach oraz ich zagranicznych rówieśników, realizujących działania w ramach projektu Erasmus+ pn.: „Ostatnia szansa - zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń”. W trakcie warsztatów uczestnicy projektu, wykorzystując metody chemiczne i biologiczne oceniali stan czystości środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach „Natura 2000” w Polsce, Hiszpanii, Rumunii, Włoszech.

 

Zajęcia składały się z trzech bloków tematycznych:

  • w ramach pierwszego bloku uczniowie, w oparciu o przygotowane karty pracy, oceniali czystość  powietrza za pomocą bioindykatorów (skala porostowa) i określali odczyn gleb za pomocą roślin wskaźnikowych,
  • w ramach drugiego bloku uczestnicy określali skład mineralny przywiezionych przez nich próbek gleby, jej odczyn, zawartość metali ciężkich i wapnia oraz oceniali zawartość metali ciężkich w roślinach,
  • w ramach trzeciego bloku tematycznego uczniowie zostali zapoznani z metodyką terenowych i laboratoryjnych  badań wody. W trakcie warsztatów uczestnicy ocenili właściwości fizyko-chemiczne wody z j. Trzesiecko oraz wykonali analizę chemiczną przywiezionych ze swoich obszarów Natura 2000 próbek wody.

 

Zajęcia przepełnione były nie tylko wiedzą, ale i humorem, którego nie zabrakło w trakcie całego pobytu. Mamy nadzieję, że pobyt w Szczecinku na długo pozostanie w pamięci tej wyjątkowej młodzieży.

Warsztaty przygotowała i przeprowadziła dr Wioletta Michalska (CEEiRJ) przy współpracy z mgr Radosławem Żydałowiczem (CEEiRJ) oraz mgr inż. Iloną Mielewczyk (Nadleśnictwo Czarnobór) i mgr inż. Katarzyną Klimek (Nadleśnictwo Szczecinek).

 

Oto co o działaniach pisali opiekunowie uczniowskich grup, Panie: Jolanta Folwarska, dyrektor szkoły oraz Aleksandra Bierska, koordynator projektu:

Zadania projektu realizowane w czasie mobilności w Gryficach związane były z tematyką analizy stanu czystości środowiska przyrodniczego metodami chemicznymi i biologicznymi, Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 oraz z bioróżnorodnością naszego regionu. Zgodnie z celami projektu uczestnicy mobilności poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu analiz biologicznych i chemicznych jakości gleby, wody i powietrza, biorąc udział w warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku.

Pracując w grupach międzynarodowych badali próbki wody i gleby przywiezione z obszarów "Natura 2000" krajów uczestników projektu. Analizowali również wpływ jonów ołowiu i zakwaszenia gleb na wegetację roślin. Podczas zajęć w terenie poznali w praktyce metodykę analizy stanu czystości powietrza za pomocą skali porostowej oraz odczynu gleby za pomocą roślin wskaźnikowych.

 

Zobacz także materiały prasowe:
ERASMUS - PREZENTACJA
ERASMUS - PODSUMOWANIE
ERASMUS - WIZYTA W CEEiRJ

 

Więcej informacji na:

STRONIE WWW SZKOŁY
PROFILU SZKOŁY NA FACEBOOK.COM

 

tekst/zdjęcia: Marcin Tadzik, CEEiRJ 2017

 

 

sponsorzy / partnerzy