Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

05 - 05
2021
Wiosna, czas na kleszcze!

Ciekawy artykuł dr Marty Hajdul-Marwicz

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

O człowieku z WFOŚiGW

 

Człowiek, jego miejsce i rola w środowisku - edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku

 

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Od początku funkcjonowania, czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku placówkę odwiedziły 5863 osoby. Celem kolejnych działań, realizowanych z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest rozszerzenie szczególnie tych aktywności, które związane są z edukacją ekologiczną, realizowaną w trakcie zajęć przygotowywanych przez CEEiRJ. W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną trzy odrębne działania:

 1. Wynajem, a następnie prezentacja w CEEiRJ w Szczecinku wystawy, składającej się z 21 eksponatów interaktywnych, w których obszernie zaprezentowana została anatomia i budowa ludzkiego organizmu. Wystawa poprzez możliwość pokazania procesów, jakie zachodzą w ludzkim ciele będzie bardzo dobrym i praktycznym uzupełnieniem zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzonych w CEEiRJ w Szczecinku, w trakcie których opisywany jest m.in. wpływ otaczającego nas środowiska na organizm ludzki.

  Za pomocą eksponatów, tworzących wystawę możliwe będzie ukazanie zależności, pomiędzy stanem i jakością tego środowiska, a jego wpływem na funkcjonowanie organizmu człowieka. Zakładamy, iż wystawę obejrzy około 2 tys. osób, a wszystko w trakcie 6 miesięcy jej udostępnienia dla osób odwiedzających naszą placówkę.

  Dofinansowanie kosztów wynajmu wystawy, a nie jej zakup na własność jest zasadny z tego względu, że CEEiRJ dysponuje ograniczoną powierzchnią na prezentacje tego typu wystaw, a poza tym daje szansę na cykliczną zmianę takich ekspozycji tematycznych, czyli regularne wprowadzanie nowych elementów dydaktycznych placówki.
   

 2. Organizacja w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku cyklu wykładów i warsztatów, realizowanych przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w okresie: od września do grudnia 2017 roku. Zajęcia każdorazowo trwać będą 3 dni tak, aby możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z kilku szkół. W trakcie jednego dnia warsztatów  możliwa byłaby praca z trzema grupami uczniów (max. 15 osobowe).

  Zajęcia obejmowałyby jeden wykład oraz dwa panele zajęć praktycznych, realizowanych z wykorzystaniem sprzętu badawczego, udostępnionym nieodpłatnie przez Uniwersytet Szczeciński (tzw. mobilne laboratorium). Zakwaterowanie wykładowców, biorących udział w projekcie miałoby miejsce w CEEiRJ.

  W ramach tego samego działania planujemy także comiesięczny wyjazd 50-osobowej grupy uczestników zajęć, realizowanych w ramach projektu na wykłady i warsztaty, odbywające się dla nas na Uniwersytecie Szczecińskim.
   
 3. Realizacja 10-odcinkowego cyklu programów o tematyce ekologicznej i funkcjonowaniu CEEiRJ. Każdy z 10-minutowych odcinków poruszał będzie inną tematykę realizowanych działań.

  Gotowe programy będą dystrybuowane w lokalnych mediach, na stronie internetowej naszej placówki, na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach lub seminariach o tematyce ekologicznej, także będą mogły być wręczane osobom uczestniczącym w zajęciach organizowanych w CEEiRJ w Szczecinku na zewnętrznych nośnikach.

  Wnioskodawca szacuje, że poprzez emisję programów, emitowanych z wykorzystaniem lokalnych mediów możliwe będzie dotarcie do blisko 40 tys. osób. Biorąc pod uwagę Internet (strona www oraz media społecznościowe) oraz osoby odwiedzające CEEiRJ - liczba ta może zwiększyć się nawet do 500 tysięcy osób.

 

 

 

tekst/zdjęcia: Marcin Tadzik, CEEiRJ 2017/2018

 

 

343 : #0
SELECT COUNT(id) FROM modx_easy2_files WHERE dir_id IN (00) AND status = 1

sponsorzy / partnerzy