Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

05 - 05
2021
Wiosna, czas na kleszcze!

Ciekawy artykuł dr Marty Hajdul-Marwicz

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

O człowieku z WFOŚiGW 2018

 

Człowiek, jego miejsce i rola w środowisku - edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku - edycja 2018

 

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Celem dofinansowania projektu w roku 2018 było następujących działań z zakresu edukacji ekologicznej w CEEiRJ:

  1. Zrealizowanie w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku cyklu wykładów i warsztatów przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zajęcia odbędą się trzy razy w miesiącu wrześniu, potrwają 3 dni (tak aby możliwe było w jednym miesiącu przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z kilku szkół), w ciągu jednego dnia w zajęciach wzięłyby udział 3 grupy (max. 15 osobowe), zajęcia obejmowałyby jeden wykład oraz 2 zajęcia praktyczne/warsztatowe. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą na sprzęcie badawczym zakupionym do Ośrodka Popularyzującego Naukę (np. mikroskopy), wykładowcy zostaliby zakwaterowani w CEEiRJ. W ramach ww. działania planuje się również wyjazd około 50 osobowej grupy uczniów na zajęcia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ponadto w ramach ww. działania planuje się wykonanie edukacyjnych badań jeziora Trzesiecko obejmujących następujące zagadnienia: osady denne - związki biogenne, osady denne - metale ciężkie, chemia wody – podstawowe parametry + związki biogenne, wskaźniki biologiczne fitoplankton i zooplankton oraz makrozoobentos, opracowanie wpływu zlewni wraz z analizą statystyczną wyników. W badaniach wezmą udział uczniowie a ich wyniki będą analizowane na wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  2. .Zakup materiałów, opracowanie i druk publikacji pokazującej piękno najciekawszych gatunków flory i fauny występującej na terenie Powiatu Szczecineckiego wraz ze wskazaniem miejsc ich występowania, prawa autorskie do materiałów wykorzystanych w ww. publikacji miałoby CEEiRJ, więc materiały te mogłyby być dystrybuowane także w inny sposób np. wśród osób odwiedzających lub uczestniczących w działaniach realizowanych w CEEiRJ oraz na stronie internetowej. Publikacja zostanie wydrukowana w liczbie 100 egzemplarzy.

  3. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „RevitaLife 2018” zgłębiającej tematykę metod rewitalizacji wód – jak na się to udało zobacz TUTAJ.

 

 

tekst/zdjęcia: Radosław Wąs, CEEiRJ / 2018

 

 

sponsorzy / partnerzy