Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

29 - 05
2023
Nabór do bursy 2023/24

Rusza rekrutacja do Bursy na rok szkolny 2023/2024

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

REVERSAL, czyli nasze torfowiska

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie pt.: „Torfowiska ziemi szczecineckiej: archiwa historii i sojusznicy w ochronie klimatu”. Konferencja była wyjątkową okazją także do roboczego spotkania konsorcjum projektu REVERSAL: „Restytucja torfowisk strefy nemoralnej w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia w wodę i jej jakości”. REVERSAL, to projekt, dotyczący badań i możliwości odtwarzania torfowisk w kontekście zmian klimatu.

Sama Konferencja odbyła się w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Wśród prelegentów oraz kadry naukowej znaleźli się goście z Holandii i Niemiec i Austrii. W trakcie spotkania dyskutowano nad różnymi podejściami do procesów odtwarzania torfowisk oraz historią ich zniszczenia, eksploatacji oraz odwodnienia. Podkreślono niezwykłą wartość torfowisk ziemi szczecineckiej, perspektywy ich przyszłej ochrony.

W pierwszym dniu w spotkaniu uczestniczyli goście z różnorodnych instytucji, działających w regionie oraz uczniowie szczecineckich szkół średnich (Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 6 oraz I LO), którzy wysłuchali referatów ekspertów, zajmujących się na co dzień badaniem torfowisk. W trakcie spotkania przedstawiona została m.in. rola i znaczenie torfowisk dla klimatu i problemów ochrony siedlisk torfowiskowych oraz znaczenie samych torfowisk w kontekście akumulacji i zasobów węgla pierwiastkowego, a także przedstawienie rekomendacji dla poznawania i odtwarzania tych ciekawych ekosystemów.

Drugi dzień stał z kolei pod znakiem międzynarodowego spotkania kadry naukowej Projektu, w celu omówienia postępów REVERSAL, w którym polskim stanowiskiem badawczym jest torfowisko Bagno Kusowo, znajdujące się na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Jak podkreślają organizatorzy - obydwa dni były pełne pomysłów i podsumowań oraz planów na przyszłą współpracę w regionie, a sama Ziemia szczecinecka jest jednym z najbogatszych w torfowiska regionów Polski.

Kolejne spotkanie zaplanowano na lipiec.

 

Marcin Tadzik, CEEiRJ 2023

 

 

sponsorzy / partnerzy