Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

17 - 06
2024
Wyprawa Odkrywców 2024 za nami!

Fantastyczna zabawa Odkrywców

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Nabór do bursy 2024/25

Uczniowie, rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2024/2025 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, którzy chcieliby zamieszkać w Bursie Szkolnej Nr 2 w Szczecinku proszeni są o wypełnienie i złożenie do sekretariatu Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku deklaracji przyjęcia do bursy (druk w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca b.r.

Wypełniony wniosek można złożyć w sekretariacie Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinku (ul. Mickiewicza 2) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@eco.szczecinek.pl

 

Harmonogram składania wniosków o przyjęcie do Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinku na rok szkolny 2024/2025:

  • do 19.07.2024 roku – termin składania wniosków dla uczniów, którzy składają go po raz pierwszy;
  • do 23.07.2024 roku - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy;
  • 26.07.2024 rok - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Jednocześnie informujemy, iż Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku działa w różnych lokalizacjach (ul. Mickiewicza 2 i ul. Wiatraczna 1 oraz ul. Artyleryjska 9).

 

Decyzję o przyjęciu uczniów do Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinku podejmie Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku.

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.eco.szczecinek.pl 26 lipca b.r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem CEEiRJ, pod nr.: 94 712 88 00.

 

DO POBRANIA:

 

 

Marcin Tadzik, CEEiRJ 2024

 

 

sponsorzy / partnerzy