Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

17 - 06
2024
Wyprawa Odkrywców 2024 za nami!

Fantastyczna zabawa Odkrywców

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Puchar Starosty - zaproszenie

Ostatnia sobota kwietnia (27.04), to dzień, kiedy na wodach jeziora Trzesiecko odbędzie się kolejna impreza, skierowana do pasjonatów żeglarstwa. Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - ZPO w Szczecinku, wraz z Klubem Żeglarskim "ORLĘ" w Szczecinku zaprasza na Regaty o Puchar Starosty Szczecineckiego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

1.TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się 27.04.2024 r. na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku na przystani Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, ul. Mickiewicza 2.

2. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLĘ” Szczecinek, tel: 694-608-828 i CEEiRJ w Szczecinku ul. Mickiewicza 2, tel: 94 712 88 00.

3. UCZESTNICTWO

W regatach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez kluby, zgodnie z regulaminem PZŻ. Regaty rozegrane będą w klasach: Optimist, ISA 407, OK Dinghy, ILCA 4, Laser Pico.

4. ZGŁOSZENIE DO REGAT

Zgłoszenie wstępne do dnia 24.04.2024 r. na adres jak w pkt. 2. Zgłoszenie ostateczne w dniu 27.04.2024 r. w godz. 8:30 – 09:30 w biurze regat.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty przeprowadzone będą wg obowiązujących przepisów w PZŻ oraz instrukcji żeglugi. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w klasie Optimist i w pozostałych klasach 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

6. NAGRODY

Zawodnicy za miejsca I-III w każdej kategorii otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

7. INNE INFORMACJE

Nie przewiduje się ustalenia wpisowego do regat. Informacji udziela CEEiRJ, tel. 94 712 88 00 i prezes ŻMKS „ORLĘ” tel. 694-608-828.

8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Organizator zapewnia ciepły posiłek.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku: zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonywanych w czasie trwania regat przez organizatorów i sponsorów.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana lub niewykonana nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

11. RAMOWY PROGRAM REGAT

27.04.2024 (sobota)

8:30–09:30 ostateczne przyjmowanie zgłoszeń

10:00 uroczyste otwarcie regat

11:00 wyścigi wg programu SG

15:00 uroczyste zakończenie regat

 

Zapraszamy do udziału w regatach!

 

 

Marcin Tadzik, CEEiRJ 2024

 

 

sponsorzy / partnerzy