Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

17 - 06
2024
Wyprawa Odkrywców 2024 za nami!

Fantastyczna zabawa Odkrywców

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Wyprawa Odkrywców 2024 za nami!

6 czerwca 2024 r. na terenie Rezerwatu „Bagno Kusowo” odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny pn.: "Bagna muszą być mokre!” - II Wyprawa Odkrywców, zorganizowany przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku  Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku  oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - ZPO w Szczecinku. W konkursie uczestniczyło osiem czteroosobowych zespołów, uczniów szkół średnich z terenu  powiatu szczecineckiego oraz jeden zespół uczniów z czeskiej Ostrawy.

Konkurs składał się z dziewięciu zadań. Zadanie pierwsze ("Koło Fortuny") polegało na sprawdzeniu wiedzy uczestników na temat Rezerwatu „Bagno Kusowo”, Konwencji Ramsarskiej, metod ekosystemowej ochrony terenów podmokłych oraz fauny i flory terenów podmokłych, w tym gatunkow drzew.. Następnie zespoły rywalizowały ze sobą, podczas Wyprawy Odkrywców. W tej części konkursu zadaniem zespołów było odnalezienie, na terenie Rezerwatu Bagno Kusowo, ośmiu zaznaczone na mapie punktów i wykonanie przygotowanych w każdym punkcie zadań przyrodniczo - leśnych, botanicznych, matematycznych lub logicznych. Niektóre zadania polegały na rozpoznaniu wizerunku gatunków roślin, motyli, ważek, płazów, ptaków i ssaków, inne na wykonaniu badań, doświadczeń, eksperymentów, pomiarów lub obliczeń. Uczniowie rewelacyjnie poradzili sobie z tematyką konkursu!

Dziękujemy nauczycielom: Pani Idze Ostrowskiej i Annie Komorowskiej z I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, Pani Joannie Pawłowicz ze Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku, Pani Justynie Cioch  z LO im. Boh. Oflagu II w Bornem Sulinowie, Pani Mirosławie Skoniecznej ze Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, Pani Joannie Nowak ze Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze, Pani Dorocie Miszkuć  ze ZSS STO w Szczecinku, Pani Dorocie Szmigiera-Szarek ze Zespołu Szkół Nr 1  im.KEN w Szczecinku, Pani Jolancie Wójtowicz ze Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku za merytoryczne przygotowanie zespołów, uczniom za wyjątkową atmosferę, a edukatorom i strażnikom leśnym za współorganizację, opiekę i zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wspólnej wyprawy na bagna.

 

A oto laureaci - WSPANIALI ODKRYWCY 2024:

I Miejsce zajęła drużyna ze Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku w składzie: Roksana Kisiel, Patrycja Mielczarek, Jakub Krawczyk i Maciej Serafin

II Miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie w składzie: Marta Trybulec, Stanisław Leśniewicz, Jonatan Papierzyński i Oskar Wołejko.

III Miejsce zajęła drużyna ze Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze w składzie: Magdalena Hołobowska, Dominik Wasiluk, Oliwier Kreft, Adrian Jaskółka.

 

Tegoroczny poziom wiedzy i umiejętności uczniów był bardzo wysoki i wyrównany o czym świadczy dogrywka w celu wyłonienie laureatów II i III miejsca.

Edukatorzy leśni dodatkowo przyznali dwa wyróżnienia za rozległą wiedzę przyrodniczo-ekologiczną i świetne poradzenie sobie z zadaniami praktycznymi.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Marta Trybulec z LO im. Bohaterów Oflagu II D  w Bornem Sulinowie

oraz

Michał Obłąkowski z ILO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

 

Serdecznie gratulujemy! Byliście wspaniałymi Odkrywcami i pamiętajcie: „Bagna muszą być mokre!” a "Miejsce torfu jest w torfowisku!".

Więcej zdjęć na naszym FB!

 

Pomysłodawczyniami i autorkami Konkursu są:

Anita Skrzoska-Jarkowska z RDLP w Szczecinu oraz Wioletta Michalska z CEEiRJ w Szczecinku.

 

 

 

Wioletta Michalska, CEEiRJ 2024

 

 

sponsorzy / partnerzy