Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

17 - 06
2024
Wyprawa Odkrywców 2024 za nami!

Fantastyczna zabawa Odkrywców

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Wyprawa odkrywców 2024

Miło nam poinformować, że szczecineckie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku przygotowało drugą edycję konkursu, skierowanego do uczniów szkół średnich powiatu szczecineckiego. Zapraszamy do wspólnej zabawy: Bagna muszą być mokre - wyprawa odkrywców!

Oferta konkursu skierowana jest do szkół średnich, a warto zaznaczyć, iż na zwycięzców czekają bardzo ciekawe nagrody rzeczowe. Wśród celów konkursu Organizatorzy wymieniają:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy, dotyczącej terenów wodno - błotnych w województwie zachodniopomorskim,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach bagiennych,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania organizmów żyjących na terenach wodno - błotnych,
 • rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
 • rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi,
 • zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
 • motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów,
 • integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i instytucjami, związanymi z ochroną przyrody,
 • wyrabianie umiejętności odkrywczych i spostrzegawczych,
 • kształtowanie właściwego stosunku do lasu, jako dobra narodowego,
 • rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej znaczenia lasów w życiu każdego człowieka,
 • kształtowanie postaw ekologicznych, a także pobudzenie wyobraźni i kreatywności wśród młodzieży.

 

W konkursie mogą wziąć udział 4-osobowe zespoły. Każda szkoła może wystawić tylko jeden taki team, który właśnie w jej imieniu podejmie wyzwanie. Na śmiałków czeka test z raczej obszernego materiału, dość jasno określonego w Regulaminie Konkursu, a po nim wielka „Wyprawa odkrywców”.

 

Wszystkie zainteresowane szkoły zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz jego załącznikami, dostępnymi poniżej. Warto się spieszyć, ponieważ czas na zgłoszenia upływa już 17 maja! Wszystkie szkoły otrzymały już komplety dokumentów!

 

Nasza wspólna zabawa odbędzie się już 6 czerwca na terenie Rezerwatu "Bagno Kusowo".

 

Marcin Tadzik, CEEiRJ 2024

 

 

 

sponsorzy / partnerzy