Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

17 - 06
2024
Wyprawa Odkrywców 2024 za nami!

Fantastyczna zabawa Odkrywców

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Gleba

 

MONITORING STANU GLEBY

Miejsce:

 • siedziba CEEiRJ (wykład, prezentacja z wykorzystaniem multimediów, zajęcia laboratoryjne, eksperyment),
 • Nadleśnictwo Czarnobór (warsztaty terenowe).

Czas trwania zajęć: 180-240 minut

Grupy wiekowe:

 • klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 • klasy 7-8 szkoły podstawowej,
 • szkoły ponadgimnazjalne/średnie.

 

Wykład: Analiza fizyko-chemiczna jakości gleb.

Warsztaty: Analiza profilu glebowego na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, obejmująca badanie, prawidłowy opis i analizę próbek profilu glebowego, czyli kontrolę:

 • barwy, zabarwienia i odczynu gleby (określenie odczynu pH gleby oraz wykazanie związku między jej odczynem, a rozwojem roślin),
 • składu mineralnego gleby (wyodrębnienie składników ziarnistych - mineralnych oraz włóknistych - organicznych różnych gleb),
 • podstawowych frakcji glebowych (rozpoznanie i wydzielenie trzech głównych frakcji glebowych oraz wykazanie zależności, występujących pomiędzy składem, a właściwościami oraz zastosowaniem i wartością użytkową gleb),
 • wilgotności gleby (określenie wilgotności gleby i wykazanie jej wpływu na rozwój roślin).

 

Przygotowanie profilu glebowego możliwe jest i odbywa się tylko w miesiącach wiosenno-letnich, ponieważ nasilone opady uniemożliwiają przygotowanie odpowiedniego i czytelnego profilu glebowego.

 

Uwagi:

 • zajęcia mają formę warsztatów terenowo-laboratoryjnych, połączonych z wykładem, prezentacją multimedialną, eksperymentem i dyskusją,
 • zakres materiału dostosowujemy do poziomu wiedzy oraz wieku uczestników zajęć,
 • dojazd grupy na miejsce zajęć zapewnia szkoła lub organizator zajęć,
 • czas trwania zajęć oraz ich zakres tematyczny należy każdorazowo uzgodnić z edukatorem.

 

 

 

 

Nie znalazłeś interesującego Cię zagadnienia?

Skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość organizacji warsztatów o zaproponowanej przez Ciebie tematyce.

 

Do zobaczenia w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior!

 

siedziba CEEiRJ (wykład, prezentacja z wykorzystaniem multimediów, zajęcia laboratoryjne, eksperyment)

sponsorzy / partnerzy