Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

17 - 06
2024
Wyprawa Odkrywców 2024 za nami!

Fantastyczna zabawa Odkrywców

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Woda

 

MONITORING STANU WODY

Miejsce:

 • siedziba CEEiRJ (wykład, prezentacja z wykorzystaniem multimediów, zajęcia laboratoryjne, eksperyment),
 • park miejski - jezioro Trzesiecko (warsztaty terenowe).

Czas trwania zajęć: 180-240 minut

Grupy wiekowe:

 • klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 • klasy 7-8 szkoły podstawowej,
 • szkoły ponadgimnazjalne/średnie.

 

Proponowane bloki tematyczne zajęć (do wyboru):

 

TEMAT I

Wykład: Znaczenie analiz fizyko-chemicznych i biologicznych przy ocenie stopnia zanieczyszczenia wód.

Warsztaty: Pobranie i badanie wody z jeziora Trzesiecko oraz analiza właściwości fizyko-chemicznych pobranych próbek, czyli pomiar:

 • temperatury wody i powietrza,
 • odczynu pH wody,
 • przewodnictwa elektrycznego właściwego,
 • przejrzystości wody za pomocą krążka Secchi’ego,
 • twardości wody,
 • poziomu dwutlenku węgla,
 • zawartości tlenu rozpuszczonego,
 • stężenia fosforu całkowitego i azotanów,
 • zawartości substancji stałych.

 

W miesiącach zimowych, gdy pokrywa lodowa uniemożliwia pobranie wody do badania - proponujemy zajęcia, w trakcie których analizie poddane zostaną próbki, pozyskane z naszych akwariów.

 

 

TEMAT II

Wykład: Wytyczne do oceny stanu ekologicznego jezior, na podstawie makrofauny bezkręgowej.

Warsztaty: Badanie makro bezkręgowców, występujących w jeziorze Trzesiecko.

 

 

TEMAT III

Wykład: Rewitalizacja jeziora Trzesiecko, czyli:

 • aeracja,
 • inaktywacja fosforu,
 • biomanipulacja,
 • regulacja populacji ryb/zarybianie.

Warsztaty: Wyprawa łodzią na wody jeziora Trzesiecko oraz badanie właściwości fizycznych i składu chemicznego pobranych próbek, a także zapoznanie ze sposobem napowietrzania wód (aeratory).

 

Uwagi:

 • zajęcia mają formę warsztatów terenowo-laboratoryjnych, połączonych z wykładem, prezentacją multimedialną, eksperymentem i dyskusją,
 • zakres materiału dostosowujemy do poziomu wiedzy oraz wieku uczestników zajęć,
 • dojazd grupy na miejsce zajęć zapewnia szkoła lub organizator zajęć,
 • czas trwania zajęć oraz ich zakres tematyczny należy każdorazowo uzgodnić z edukatorem.

 

 

 

 

Nie znalazłeś interesującego Cię zagadnienia?

Skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość organizacji warsztatów o zaproponowanej przez Ciebie tematyce.

 

Do zobaczenia w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior!

 

sponsorzy / partnerzy