Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

08 - 11
2022
RevitaLife 2022 przed nami - zaproszenie

To już piąta edycja przedsięwzięcia!

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Kurs Zaawansowany

 

WARSZTATY MIKROSKOPOWE - KURS ZAAWANSOWANY

Miejsce:

  • siedziba CEEiRJ.

Czas trwania zajęć: 120 minut

Grupy wiekowe:

  • szkoły średnie.

 

Warsztaty 1

Inne techniki obserwacji mikroskopowej - m.in.: obserwacja preparatów z zastosowaniem kolorowych filtrów, immersja, metoda obserwacji ciemnego pola w świetle przechodzącym i odbitym polaryzacja, kontrast fazowy - wprowadzenie.

 

Warsztaty 2

Obserwacje z zastosowaniem olejku immersyjnego (immersja – zasada działania immersji w obserwacji mikroskopowej, budowa i działanie obiektywu do immersji z przysłoną irysową, proces nanoszenia i usuwania olejku immersyjnego, konserwacja optyki, utrzymywanie w czystości sprzętu mikroskopowego, praca ze sprzętem).

 

Warsztaty 3

Obserwacja preparatów z zastosowaniem olejku immersyjnego przy pomocy kamery, wykonywanie i rejestracja zdjęć i filmów na komputerze i przenośnym dysku (poprawny zapis i opis zdjęcia) - praca uczestników ze sprzętem.

 

Warsztaty 4

Ciemne pole - zasady działania mikroskopowej techniki ciemnego pola (budowa kondensora ciemnego pola - suchego), montaż akcesoriów (proces centrowania kondensorów, ustawienia prawidłowej wysokości kondensora, średnicy przysłony aperturowej i polowej oraz natężenia światła), przykłady zastosowania praktycznego techniki ciemnego pola suchego w pracy z mikroskopem biologicznym (obserwacja drożdży, bakterii, krwinek, wody ze stawu itp.).

 

Warsztaty 5

Polaryzacja - zasady działania techniki polaryzacji, budowa filtrów polaryzacyjnych (analizator i polaryzator) w przypadku prostej polaryzacji, przykłady praktycznego zastosowania techniki prostej polaryzacji w pracy z mikroskopem biologicznym, przygotowanie i obserwacja preparatów biologicznych np.: obserwacja ziaren skrobi, stadiów mitozy, analiza krystalicznych wakuol komórek (np.: szczawianu wapnia).

 

Warsztaty 6

Kontrast fazowy - zasady działania techniki kontrastu fazowego, budowa kondensora kontrastu fazowego przesuwnego, specjalnych obiektywów fazowych, metody montażu akcesoriów w mikroskopie biologicznym, przykłady praktycznego zastosowania techniki kontrastu fazowego w pracy z mikroskopem biologicznym, przygotowanie mikroskopu, montaż specjalnych obiektywów do pracy w technice kontrast fazowego, obserwacja preparatów biologicznych np. mikroorganizmów wodnych, krwi.

 

Warsztaty 7

Pomiary  struktur obserwowanych pod mikroskopem z wykorzystaniem szkiełka i okularu mikrometrycznego.

 

Warsztaty 8

Budowa mikroskopu stereoskopowego (na przykładzie mikroskopu Sz -430 T Delta Optical) oraz funkcje jego podstawowych elementów optycznych i mechanicznych. Praca w świetle przechodzącym i odbitym.

 

Warsztaty 9

Mikroskop stereoskopowy (Sz-430 T Delta Optical) - polaryzacja i ciemne pole.

 

Warsztaty 10/11

Kamery mikroskopowe - zaawansowane funkcje. Wprowadzenie do programu Helicon Focus: mikropanoramy, składanie stosu obrazów (stacking), pomiary, edycja obrazu, modele 3D. Konkurs na najlepsze zdjęcie (3D) i film spod mikroskopu biologicznego i stereoskopowego.

 

Warsztaty 12

Przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint z wykonanych w ramach zajęć badań i obserwacji oraz z wyciągniętych wniosków.

 

Warsztaty 13

Minikonferencja: "Wyprawa do mikroświata" - zaprezentowanie przygotowanych przez uczestników prezentacji. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze zdjęcie i film spod mikroskopu biologicznego i stereoskopowego. Wręczenie Certyfikatów.

 

Zajęcia opracowała i prowadzi: dr Wioletta Michalska

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem: 606 122 985

 

 

Nie znalazłeś interesującego Cię zagadnienia?

Skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość organizacji warsztatów o zaproponowanej przez Ciebie tematyce.

 

Do zobaczenia w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior!

 

siedziba CEEiRJ (wykład, prezentacja z wykorzystaniem multimediów, zajęcia laboratoryjne, eksperyment)

sponsorzy / partnerzy